Slovensko-česká konferencia o fundraisingu

Austria Trend Hotel, Bratislava

19.05.2017