Böttcher, stretnutie polygrafov

Grandhotel Starý Smokovec, Vysoké Tatry

22.09.2017