58. Dererov memoriál

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

06.04.2018