Tlačová konferencia VUB

VUB, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

18.08.2016