Naša činnosť je orientovaná na komplexnú prípravu odborných podujatí – od zadania témy až po realizáciu akcie s poskytnutím nasledovných služieb:

 

 • výber cieľovej skupiny a spracovanie adresára
 • oslovenie domácich príp. zahraničných expertov podľa Vašich požiadaviek
 • výber a oslovenie sponzorov  a mediálnych partnerov podujatia
 • zostavenie predbežnej kalkulácie podujatia
 • príprava, grafické spracovanie, tlač a distribúcia propagačných materiálov podujatia (pozvánka, program...)
 • príprava a oficiálne vydanie zborníka (publikácia s označením ISBN)
 • propagácia v médiách, príp. organizácia tlačovej konferencie
 • zabezpečenie spoločenského a sprievodného programu podujatia
 • zabezpečenie ubytovacích služieb a cateringu
 • komplexný technický servis podujatia
 • zaverečné vyhodnotenie a vyúčtovanie podujatia

 

 

CROWNE40100.jpgSSTT40100.jpgSSTS2998.jpgSAKT40100.jpg